Vyklízení bytů a objektů

Články partnerů

Jestliže jsme se  rozhodli, že vyklidíme starý nábytek po babičce, který leží ladem v bytě, jenž chceme zrekonstruovat, můžeme se rozhodnout také pro pomoc profesionálních firem, které se vyklízením objektů a prostor přímo zabývají. Jde zde zejména o úsporu našeho času, který můžeme věnovat rodině, ale také starostí a případných problémů. Pracovníci takových firem pracují spolehlivě, rychle  zodpovědně.

Jak postupovat

V mnohých případech jde také o likvidaci a vyklízení objektů nebo starých domů po zemřelém a nastává nám tak trochu více práce s pozůstalostí. I v těchto případech nám může být taková odborná firma hodně nápomocná. Cíl takových akcí je samozřejmě zlikvidovat veškerý majetek, který nechceme. Tyto firmy mají dlouholeté praktické zkušenosti a jistě si se vším dokážou poradit, takže je nepřekvapí žádný problém. Můžeme také říci, že starší lidé mají tendenci shromažďovat si nepotřebné věci, které jsou v našich očích jen harampádí. Firma nám může přistavět objemový kontejner, do kterého se vše může naházet a poté odvézt na předem určenou skládku. Tyto objemové kontejnery mají různou velikost a po domluvě se můžeme na přistavění určité velikosti jistě dohodnout. K takovému vyklízení starých prostor patří nejen likvidace a demontáž starého nábytku, kuchyňských linek, ale můžeme sem řadit i drobné bourací práce, likvidace starých podlahových krytin, ale také sanitárních částí koupelen, jako jsou vany, umyvadla a podobně. Určitě nesmíme zapomenout i na sklepní nebo půdní prostory, které ukrývají mnohdy zapomenuté poklady.

V některých případech se v takových bytech nacházejí umělecká díla a starožitný nábytek. Tyto odborné firmy mnohdy nabízejí i služby, které zařídí spolehlivý odkup těchto starožitností.

Co dalšího mohou tyto specializované firmy nabídnout

Můžeme se ale také setkat s případem, kdy jde o biologický odpad. Jde zejména o případ úmrtí, po narkomanech nebo živelné pohromě, jako je povodeň nebo požár. Tady je potřeba ochranných pracovních obleků pro zaměstnance firmy. V takových případech můžeme počítat s deratizací a desinfekcí, ale také s dezodorizací, což je technologie čištění, kde emitovaný ozón rychle reaguje s mikroorganismy. Prostředí by se mělo náležitě vyčistit, aby tak nedocházelo k šíření bacilů.

Jak je to s cenou vyklízení

Cena vyklízeného objektu samozřejmě závisí na jeho velikosti, což je zcela pochopitelné, ale také na složitosti dané práce. všichni přece jen chceme mít takovou práci rychle a kvalitně provedenou. Pokud se jedná například o byt velikosti 1+1 jistě jeho vyklízení nebude trvat tak dlouho, jako vícepodlažní dům se zahradou. Vyklízení jakýchkoliv prostor trvá zhruba jeden den, u složitějších případů se může jednat i o více dní. vyklízet ale nemusíme jen soukromé objekty a byty. K takové činnosti jsou pracovníci odborných firem pozváni i v případě, že je potřeba vyklidit kancelář nebo sklady různých firem a podobně. Tady firmy nabízejí také například skartaci starých dokumentů.

Určitě bychom měli zmínit i fakt, že je potřeba při jakémkoliv vyklízení ekologicky zlikvidovat veškerý odpad a to zejména elektrospotřebiče. Ty na klasickou skládku jistě nepatří, jsou k tomu určeny sběrné dvory. Jinak je vše odvezeno na skládku nebo rovnou do spalovny.

V případě, že máme tedy před sebou situaci, kdy musíme řešit vyklízení objektu, nemusíme na to být sami. Specializovaných odborných firem je na trhu spousta a tak si přece jen ušetřeme čas a námahu a objednejme si vyklízecí firmu, která se o vše postará.

 

Komentovat příspěvěk